“สารัชถ์” คุมเองบอร์ด INTUCH ควง “ยุพาพิน-สมิทธ์” ควบด้วย! ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 1 ต.ค.นี้

เถ้าแก่ใหม่ INTUCH “สารัชถ์ รัตนาวะดี” รุกนั่งบอร์ดเอง! ดึง “สมิทธ์ พนมยงค์” พ่วง “ยุพาพิน-บังอร” ร่วมคณะ พร้อมตั้ง “กานต์ ตระกูลฮุน-จักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล” กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ จ่อชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 1 ต.ค. 64


นายอเนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันนี้ (6 ก.ย.64) รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายกานต์ ตระกูลฮุน, 2.นายสมชาย ศุภธาดา, 3.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย, นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน, 5.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์, 6.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และ 7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 1.นายกานต์ ตระกูลฮุน, 2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, 3.นายคณิต วัลยะเพ็ชร์, 4.นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น 5.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี, 6.นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์, 7.นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ และ 8.นายสมิทธ์ พนมยงค์

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Back to top button