“SCB CIO” ชู 3 เทรนด์ธุรกิจอนาคต สร้างการเติบโตระยะยาว

“SCB CIO” ชูกลุ่มธุรกิจ “"ฟินเทค-ไซเบอร์ซีเคียวริตี้-พลังงานสะอาด" น่าลงทุน เกาะกระแสโลกอนาคตยุคดิจิทัล สร้างการเติบโตระยะยาว


นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้บริหารฝ่าย Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB CIO ระบุว่า ในปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับหุ้น Growth Stock หรือหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้วิวัฒนาการของภาคเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) คืบหน้า และเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนมีความคุ้นเคยกับการใช้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมองว่ากลุ่มธุรกิจฟินเทค (Fintech) มีความน่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต

ส่วนกลุ่มธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ตามปริมาณการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มากขึ้น โดยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสและความรุนแรงของการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่าย และความถี่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่เพิ่มมากถึง 50% ในช่วงปีที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สรอ. หรือประมาณ 1% ของ GDP

ดังนั้น ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ถือเป็นอุตสาหกรรมทางเลือกในการลงทุนตามเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจ โดยมูลค่าตลาดโดยรวมของตลาดธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ทั่วโลกปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 60% เมื่อเทียบจากปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์สรอ. และค่าใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตที่ 9.4% ระหว่างปี 2563-2567

ทั้งนี้จากการที่โลกมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ทำให้องค์กรทั่วโลกเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี

ขณะเดียวกันยังมองว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ จากการที่ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีการขับเคลื่อนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเลือนกระจกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานสะอาด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิเช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจกักเก็บแบตเตอรี่ มีโอกาสเติบโตขึ้นในระยะยาว

Back to top button