“สถานทูตไทย” เปิด 5 ขั้นตอนเดินทางเข้า “อังกฤษ” มีผล 11 ต.ค.64

สหราชอาณาจักร ประกาศขั้นตอนการเข้าเมืองและขั้นตอนการกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทย โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของสหราชอาณาจักร ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและยังไม่ครบโดส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ว่า (11 ตุลาคม 2564) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สรุปขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบวีซ่าให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 เตรียม Vaccine Passport หรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนของทางราชการ หากเป็นผู้ได้รับวัคซีนในสหราชอาณาจักรขอให้ดาวน์โหลด NHS Vaccine Certificate จาก NHS Application หรือถ้าฉีดวัคซีนจากประเทศอื่นขอให้เป็นเอกสารที่ยืนยันการฉีดวัคซีนที่เป็นของทางการประเทศนั้น

ขั้นตอนที่ 3 จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร www.gov.uk/find-travel-test-provider (ต้องจองก่อนออกเดินทางเนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form)

ขั้นตอนที่ 4 กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

ขั้นตอนที่ 5 กรณีผู้เดินทางเป็นผู้รับวัคซีนไม่ครบโดสหรือยังไม่ได้รับวัคซีนขอให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

โดยมาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยตอบมาตรการกักตัวแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15) โดยต้องเป็นวัคซีนที่สหราชอาณาจักรให้การรับรอง 4 ชนิดคือ

  1. Oxford / Astra Zeneca (รวมถึง AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience)
  2. Pfizer BioNTech
  3. Moderna (รวมถึง Moderna Takeda)
  4. Janssen

ทั้งนี้  สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสมเฉพาะการฉีดผสมกันระหว่างวัคซีน 4 ชนิดข้างต้นเท่านั้น เช่น Moderna + AstraZeneca ถือว่าฉีดครบโดสเป็นต้น

ดังนั้น หากฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ผสมกับชนิดใดชนิดหนึ่งข้างต้น อาทิ Sinovac + AstraZeneca ยังถือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบโดส (www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination) ผู้เดินทางไม่ต้องกักตัว แต่ต้องจองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบโดส หรือ ได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรองรับจากทางการสหราชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ต้องกักตัวในที่พักอาทิบ้านพักหอพักนักศึกษาหรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเอง (ไม่เกี่ยวกับ managed quarantine hotel) เป็นเวลา 10 วัน

ขั้นตอนที่ 2 จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร M www.gov.uk/find-travel-test-provider

ขั้นตอนที่ 3 หากประสงค์จะออกจากการกักตัวก่อนครบกำหนด 10 วันสามารถจองชุดตรวจแบบ Test to Release ในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักรเพิ่มเติมจากชุดตรวจสำหรับวันที่ 2 และ 8 ได้ที่ www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel หากผลตรวจเป็นลบสามารถออกจากที่กักตัวและขอความร่วมมือให้ตรวจโควิด อีกครั้งในวันที่ 8 แม้ว่าจะออกจากการกักตัวแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับของทางการสหราชอาณาจักร

Back to top button