RAM สละสิทธิ์ซื้อเพิ่มทุน “สินแพทย์” ชี้ราคาขายแพง

RAM สละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “สินแพทย์” จำนวน 5.27 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บ. มูลค่ารวม 527.18 ลบ. ชี้ราคาขายแพง  เงินทุนหมุนเวียนมีจำกัด หลังเดินหน้าขยายธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในกทม. และต่างจังหวัด


บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 25 ต.ค.2564 ได้มีมติให้สละสิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สินแพทย์ จำกัด จำนวน 5,271,822 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 527,182,200 บาท

สำหรับสาเหตุที่สละสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงมีเงินทุนหมุนเวียนในขณะนี้ค่อนข้างจำกัด อีกทั้งราคาหุ้นของโรงพยาบาลสินแพทย์ที่เพิ่มทุนนี้ได้ขายในราคาหุ้นละ 100 บาท เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วน P/E จะเห็นว่าค่อนข้างสูง อัตราส่วน P/E ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 อยู่ที่ 30.258 เท่า

ขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในโรงพยาบาลสินแพทย์ อยู่ที่ร้อยละ 32.95 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท สินแพทย์ จำกัด ซึ่งภายหลักการสละสิทธิ์บริษัทฯ จะมีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 28.40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท สินแพทย์ จำกัด

Back to top button