ตลท.ขยายเวลา THL สางปมฐานะการเงินถึง 30 มิ.ย.65 ก่อนพิจารณาเพิกถอน

ตลท.ขยายเวลา THL ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย จนถึง 30 มิ.ย.65 หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด จะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนด้วยเหตุฐานะทางการเงิน ปัจจุบันครบกำหนดการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

โดย THL ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้ว จึงพิจารณาให้เวลากับบริษัทดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย จนถึง 30 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเพิกถอนทุนสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

Back to top button