AJA จับมือ “ไชน่า โมบายฯ” หวังต่อยอดธุรกิจสู่ “เทคโนฯทันสมัย-โซลูชั่นอัจฉริยะ”

AJA เซ็น MOU “ไชน่า โมบายฯ” นาน 3 ปี หวังต่อยอดธุรกิจสู่ “เทคโนโลยีทันสมัย-โซลูชั่นอัจฉริยะ” ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นอัจฉริยะในด้านต่างๆ


บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CMI)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันขั้นสูงสุดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชั่นอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมืองอัจฉริยะ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นอัจฉริยะในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือและพันธมิตรในการสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดตั้งและรักษาวัตถุประสงค์และพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชั่นอัจฉริยะ

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ฉบับนี้

Back to top button