ผู้ถือหุ้นใหญ่ JSP ทำดีลขายบิ๊กล็อต 507 ลบ. ดึง SENA เข้าถือ 24%

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ JSP ทำดีลขายบิ๊กล็อต 507 ลบ. ราคาเฉลี่ย 0.50 บ. ให้กับ SENA จำนวน 1,014.60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 24.16%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 ธ.ค.2564) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP จำนวน 18 รายการ ปริมาณ 1,014,600,000 หุ้น มูลค่ารวม 507.30 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดาน

โดยราคาหุ้น JSP ปิดตลาดวันนี้ 0.65 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 3.17% สูงสุดที่ 0.68 บาท ต่ำสุดที่ 0.64 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 669.04  ล้านบาท

ขณะที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP จำนวน 1,014.60 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 24.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ JSP ผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 507.30 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ JSP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button