TTCL คว้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า “เอ็กโกโคเจนฯ” มูลค่า 2.25 พันลบ.

TTCL รับทรัพย์ 2.25 พันลบ. หลังคว้างานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของเอ็กโกโคเจนฯ ในจังหวัดระยอง ระยะเวลาโครงการ 25 เดือน


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศ เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration SPP Replacement Project ของบริษัท เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,250 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 25 เดือน

Back to top button