INSET คว้างาน ตรวจนับ-ทดสอบคุณภาพท่อร้อยสาย “NT” มูลค่า 159 ลบ.

INSET ลงนามสัญญาจ้างเหมาตรวจนับและทดสอบคุณภาพท่อร้อยสาย ของ “NT” มูลค่า 158.85 ลบ. ระยะเวลาโครงการ 150 วัน


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาตรวจนับและทดสอบคุณภาพท่อร้อยสาย เป็นโครงการตรวจนับและทดสอบคุณภาพท่อร้อยสาย ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยมีหน้าที่ตรวจนับและทดสอบคุณภาพท่อร้อยสายและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มูลค่างาน 158.85 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 150 วัน

Back to top button