RBF มองปี 65 โตต่อ รับรู้รายได้ธุรกิจ “กัญชง” – ความคืบหน้าขยายตลาดอินเดีย

RBF มองผลงานปี 65 โตต่อเนื่อง หลังเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/65 รวมถึงความคืบหน้าการร่วมมือกับ TU ในการขยายตลาดในอินเดีย


นางสาวจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานของ RBF จากนี้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 65 มี 3 ปัจจัยหลักที่จะเข้ามาหนุนการเติบโต

ประกอบด้วย 1.การปรับราคาของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามต้นทุนของวัตถุดิบและต้นทุนด้านอื่นๆ ที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ 2.วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมีแนวโน้มคงที่ และ 3.สถานการณ์โควิดทั่วโลกเริ่มผ่อนคลาย จึงทำให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายในต่างประเทศได้ดีขึ้น และบริษัทยังมีการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ้น เช่น กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มคลินิก, และกลุ่ม wellness center

สำหรับผลผลิตโรงสกัดสารกัญชงของ RBF เพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าปลายน้ำ ทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีการเซ็นสัญญารับคำสั่งซื้อกับลูกค้ารายใหญ่แล้วหลายราย ล่าสุดเริ่มมีการต่อยอดและทยอยออกสินค้าปลายน้ำสู่ตลาดในประเทศแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป และจะทยอยรับรู้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/65 ตามการส่งมอบเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงสกัดสารกัญชงเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าเวชภัณฑ์และการแพทย์

ส่วนธุรกิจหลัก คือการผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) บริษัทมองว่าแนวโน้มของตลาดต่างประเทศในปี 65 จะกลับมาเติบโตดีขึ้นกว่าปี 64 โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งในปี 65 จะเห็นความคืบหน้าการร่วมมือกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU และบริษัท Srinivasa Cystine Private Limited (SCPL) ในอินเดีย เพื่อขยายตลาดดังกล่าวด้วย

ขณะที่ภาพรวมของตลาดภายในประเทศก็จะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวกลับมา หลังจากภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้กำลังซื้อ รวมถึงปริมาณความต้องการในสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน RBF กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 64 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีรายได้รวม 3,383.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.59% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,116.38 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ที่เติบโตขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านเริ่มมีการผ่อนคลายลง จึงทำให้มีการบริโภคในประเทศ เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Food Ingredients เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 64 การเติบโตยอดขายโดยรวมในประเทศอาจจะชะลอตัวลงบ้าง จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 แต่สำหรับฐานการผลิตในต่างประเทศทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามยังคงมีการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ซึ่งส่งผลให้ยอดขายรวมของบริษัทฯมีการเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น

“อย่างไรก็ตามในปี 64 บริษัทมีผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกลุ่มโรงแรม ซึ่งได้จำหน่ายออกไปแล้วในไตรมาส 2/64 ดังนั้นตั้งแต่ปี 65 จึงทำให้บริษัทไม่มีรายการผลกระทบด้อยค่าหรือขาดทุนจากโรงแรมเข้ามามาอยู่ในกิจการอีก โดยจะทำให้สามารถเห็นการเติบโตของกำไรในธุรกิจหลักอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น” นายสุรนาถ กล่าว

Back to top button