TPIPP ปลื้ม! จดทะเบียน “RE100” รายแรกไทย สยายปีกพลังงานสีเขียว 100% ปี 69

TPIPP โชว์ความสำเร็จ เป็นบริษัทโรงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้รายแรกไทยเข้าจดทะเบียน RE100 เดินหน้าลดใช้ถ่านหินสู่การใช้เชื้อเพลิงขยะครบ 100% พร้อมตั้งเป้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว 100% ภายในปี 2569 ลดคาร์บอนจากการฝังกลบได้ 12 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2569 รุกโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว 100% ช่วยลดคาร์บอนจากการฝังกลบได้ 12 ล้านตันต่อปี


นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG & Bio Circular-Green Economy-BCG) โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

ขณะที่ล่าสุด TPIPP ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในโครงการ RE 100 อย่างเป็นทางการ และถือเป็นบริษัทโรงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานนี้ โดยตั้งเป้าว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว 100% ภายในปี 2569

ทั้งนี้โครงการ RE100 เป็นโครงการระดับโลกภายใต้การนำของ The Climate Group ร่วมด้วย CDP มีเป้าหมายผนึกกำลังบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เช่น Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips และ Goldman Sachs ให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในกรอบเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ RE100 ตั้งเป้าใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ในการดำเนินงานทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นผลบวกกับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โดยบริษัทฯ ได้เดินหน้าก้าวสู่การเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว 100% ซึ่งได้เริ่มทยอยเปลี่ยนโรงไฟฟ้าจำนวน 220 เมกะวัตต์ ให้ใช้เชื้อเพลิงขยะซึ่งจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัทใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงครบ 100% ในปี 2568 ส่งผลให้ TPIPP จะมี Net Zero Carbon Emission และมี Carbon Credit ที่คาดว่าจะขายได้ประมาณ 12.45 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy)

นอกจากนี้คำมั่นสัญญาของประเทศไทยในการประชุม COP26 เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีเรื่องRE100 ที่ถือเป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ต่างให้คำมั่นการใช้พลังงานสะอาด 100% ทั้งการผลิตเองรวมถึงการซื้อพลังงานสะอาดจากกลุ่ม RE100 ซึ่งการที่ TPIPP ได้เข้าจดทะเบียนใน RE100 นี้ แสดงถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอีกมาก นอกจากนี้บริษัทยังพยายามเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงนำเอา RDF เข้ามาใช้เพื่อเสริมศักยภาพและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า” นายภัคพล กล่าว

สำหรับปัจจุบัน TPIPP ได้รับขยะเฉลี่ยต่อวัน 8,500 ตัน หรือคิดเป็น 2.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งช่วยลดคาร์บอนจากการฝังกลบได้ 5.8 ล้านตันต่อปี และภายในปี 2569 คาดว่าจะขยายการรับขยะเฉลี่ยต่อวันเพิ่มเป็น 17,000 ตัน หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนจากการฝังกลบได้ 12 ล้านตันต่อปี และลดก๊าซมีเทนที่เกิดจากขยะที่ส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง

Back to top button