กฟผ.จับมือ 4 พันธมิตร ดัน “บ้านประหยัดพลังงาน” ทางออกใหม่สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กฟผ.จับมือ 4 พันธมิตรเซ็น MOU สนับสนุนโครงการ "บ้านประหยัดพลังงาน" ทางออกใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย” ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด หรือ SCG และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022

โดยนายกุลิศ กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและครอบครัวให้มีความมั่นคง และพร้อมให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การวางแปลนบ้าน รวมถึงการเลือกวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างบ้านถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การประหยัดพลังงานในภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ.กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งเน้นความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดหลักกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่

  1. อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์
  2. อาคาร ผ่านโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 สามารถตรวจประเมินและรับรองแบบบ้านเบอร์ 5 ทั้งโครงการของการเคหะแห่งชาติ และผู้ประกอบการภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 5,000 หลัง ประหยัดพลังงานในภาพรวมกว่า 8 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3,800 ตันต่อปี
  3. อุปนิสัย ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น ความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. จะให้การสนับสนุนการตรวจประเมินแบบบ้าน ให้คำแนะนำการปรับปรุงแบบบ้าน และรับรองแบบบ้านตามเกณฑ์ข้อกำหนดโครงการบ้านเบอร์ 5 ตลอดจนร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯ นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย ครอบคลุมการออกแบบ การสร้าง การจำหน่ายบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในภาคที่อยู่อาศัย และบ้านประหยัดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ต้องการเงินทุนเพื่อการซื้อ หรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

Back to top button