รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม ดันกำไร ASK ไตรมาส 1 โต 27% แตะ 351 ลบ.

ASK อวดงบไตรมาส 1 กำไรโต 27% แตะ 351 ลบ. อานิสงส์รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม จากการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 351.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.10 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ อยู่ที่ 952.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.75 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 722.64 ล้านบาท เป็นผลจากให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ

อีกทั้งรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน อยู่ที่ 18.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.12 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 13.83 ล้านบาท เป็นผลจากให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสินเชื่อเช่าการเงิน

นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมอยู่ที่ 140.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.76 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 92.33 ล้านบาท เป็นผลจากให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ด้านรายได้บริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยอยู่ที่ 139.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.85 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 103.37 ล้านบาท เป็นผลจากให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นของอัตราการทำประกันของลูกค้า

Back to top button