ก.ล.ต. สั่ง EASTW แจง 15 วัน หลังมีผู้ร้องตรวจสอบผู้บริหาร

เลขาธิการ ก.ล.ต.ส่งหนังสือให้ผู้บริหาร EASTW ชี้แจงภายใน 15 วัน หลังมีผู้ร้องให้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร อาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยถึง กรณีมีผู้เข้ามาร้องเรียนให้มีตรวจสอบการบริหารงานของ นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ซึ่งอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ว่า วันนี้ (12 พ.ค.2565) ได้ออกหนังสือ เพื่อให้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะต้องรอระยะเวลา 15 วัน เพื่อที่จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้หลังจากที่ทางบริษัทได้มีการชี้แจงมาแล้ว ทาง ก.ล.ต. จะนำมาวิเคราะห์อีกครั้งว่าตามที่เป็นข่าวมีรายละเอียดอย่างไร โดยการลงทุนในตลาดทุน และบทบาทของ สำนักงาน ก.ล.ต. เน้นเรื่องของความโปร่งใส บริษัทจดทะเบียนก็ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงประกอบกันไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 นางอัศวินี ไตลังคะ ได้ถูกกลุ่มผู้ถือหุ้น EASTW ยื่นหนังสือถึง ก.ล.ต. ขอให้ตรวจสอบการบริหารงาน มีเหตุอันควรสงสัยว่า ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัท จึงต้องการให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบ

Back to top button