COM7 กำไรไตรมาส 1 โต 39% แตะ 783 ลบ. รับรายได้ขายสินค้า IT เพิ่ม

COM7 รายงานกำไรไตรมาส 1/65 โต 39% มาที่ 783.23 ลบ. จากปีก่อนกำไร 565.61 ลบ. รับรายได้ขายสินค้า IT เพิ่ม


บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทมีรายได้ธุรกิจค้าปลีกไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 13,356 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์สินค้าขาดตลาดในไตรมาส 1/2564 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID19) ที่เริ่มคลี่คลายในไตรมาส 1/2565 ส่งผลให้อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงการดําเนินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินค้า ทั้งการกระจายสินค้า และการสํารองสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อการจําหน่ายในทุกช่องทางโดยเฉพาะสินค้าเปิดตัวใหม่ จึงผลักดันให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะจากกลุ่มไอโฟน (iPhone) ไอแพด (iPad) สมาร์ทโฟน (Smartphone) และคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการขยายสาขาใหม่โดยหาทําเลที่มีศักยภาพสร้างรายได้ต่อสาขาที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านรายได้จากช่องทางจําหน่ายอื่น ๆ ไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 1,289 ล้านบาท เติบโต 71.9% โดยหลักมาจากรายได้ผ่านช่องทาง Online ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดี และเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการขยายฐานลูกค้าด้วยการเพิ่มประเภทสินค้าที่จําหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และโทรทัศน์นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการทําสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มสินค้าไอทีและการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายขายส่งสินค้าประเภทมือถือและ IOT ให้กับพันธมิตรคู่ค้ากว่า 3,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งสามารถมียอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงบริษัทยังคงหาการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

Back to top button