“ศบค.” ไฟเขียวยกเลิก “Thailand Pass” คนไทยเข้าปท. เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

“ศบค.” ไฟเขียวยกเลิก “Thailand Pass” คนไทยเข้าประเทศไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.65 ส่วนชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนเข้ามาในไทย


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ เห็นชอบปรับมาตรการ Thailand Pass โดยให้คงลงทะเบียนเฉพาะผู้เดินทางต่างชาติเท่านั้น ในส่วนของคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  สำหรับข้อมูลในการลงทะเบียนของนักเดินทางต่างชาติ มีดังนี้

  1. ปรับรูปแบบให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ 1) Vaccine/Test ,Insurance, Passport (VIP/TIP)
  2. ให้เป็นการออก QR Code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ (ไม่มีการรออนุมัติ) แต่ระบบสามารถตรวจสอบได้ด้วย AI และ QR Code ของวัคซีนได้
  3. ประกันสุขภาพต่างชาติยังคงไว้ที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ
  4. แนวปฎิบัติให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติที่ปรากฎตามหน้า QR Code (วัคซีน หรือผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ) และการออก Boarding Pass
  5. เดินทางถึงประเทศไทยทำการตรวจสอบและลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ

Back to top button