สภาฯโหวตรับหลักการ “กฎหมายสุราก้าวหน้า” คาดส่งผลดีต่อสินค้าเกษตร

สภาผู้แทนราษฎร โหวตรับหลักการร่าง "พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า" หนุนผู้ประกอบการรายย่อยสามารถผลิตสุรา และเบียร์ได้ ด้านฝ่ายกฎหมาย กรมสรรพสามิตแจง กำลังปรับปรุงกฎกระทรวงว่าจะยกเลิกทุนจดทะเบียน และทบทวนกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับการควบคุม โดยจะใช้เวลาในการปรับปรุงภายใน 3 เดือน ก่อนจะเสนอต่อรัฐมนตรี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ เป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย. 2565) มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระรับหลักการ ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ เปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา โดยลดเงื่อนไขการขออนุญาตลงมา แต่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอนำร่างดังกล่าวกลับไปทบทวน ก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภาพิจารณา

โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทน ครม. ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องแก้ไขร่างกฎหมายหลัก แต่สามารถแก้ไขในกฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงที่ได้กำหนดควบคุมการผลิต กำลังการผลิต วัตถุดิบ ปริมาณ และอื่นๆ ได้

ขณะที่ นายเท่าพิภพ ได้ใช้สิทธิชี้แจงว่า ได้เคยนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟัง ก็คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนใจรัฐบาลได้ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบว่า ทำไมผู้ประกอบการรายเล็กถึงทำเหล้า ทำเบียร์ขายไม่ได้ พร้อมย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ ยังมีการควบคุมคุณภาพในการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อผู้บริโภค ดังนั้น การตั้งคำถามกับผุ้ผลิตรายย่อยในลักษณะนี้ จึงถือเป็นการใส่ร้ายของราชการและนายทุนใหญ่

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้อภิปราย โดยมี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า อาทิ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ  นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับมติของ ครม. ที่ไม่รับร่างฉบับนี้

นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต ชี้แจงว่า สิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตขอผลิต ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงกฎกระทรวง ซึ่งแน่นอนว่าจะยกเลิกทุนจดทะเบียน และทบทวนกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับการควบคุม โดยจะใช้เวลาในการปรับปรุงภายใน 3 เดือน และจะเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้บังคับใช้โดยเร็ว

จากนั้นเวลา 20:17 น. ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนน 178 ไม่รับหลักการ 137 งดออกเสียง 15 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน สัดส่วน ครม. 5 คน สัดส่วนจากพรรคการเมือง 20 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 6 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน พรรคภูมิใจไทย 3 คน พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน พรรคก้าวไกล 2 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน ใช้เวลาแปรญัตติ 15 วัน

ด้านนายเท่าพิภพ ได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในวาระแรก พร้อมระบุว่า หากร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ผ่านและได้ใช้เป็นกฎหมายจริงจะมีประโยชน์ 1.ของถูกจะกลายเป็นของแพง ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 2.มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ และมีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท

3.เปิดโอกาสการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะมีสินค้าชุมชนเกิดขึ้นทำให้เกิดอัตลักษณ์ 4.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดขายให้กับประเทศได้ 5.ลดการนำเข้าเหล้าเบียร์จากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกได้ด้วย ทำให้เกิดดุลการค้ากลับมา 3 พันล้านบาทต่อปี 6.ลดอำนาจการต่อรองราคาพืชผลทางการเกษตร และ 7.เกิดอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสุรา เช่น การนำกากไปทำอาหารสัตว์ หรือทำก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน

Back to top button