สั่งเบรก! “คมนาคม” ขอ MRT ชะลอขึ้นค่าโดยสาร “สายสีน้ำเงิน” 1 บาท ถึงสิ้นปี

“คมนาคม” สั่งเบรก MRT ขึ้นค่าโดยสาร"สายสีน้ำเงิน" เพิ่ม 1 บาท ถึงสิ้นปีนี้ หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมมอบส่วนลดให้กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังเป็นประธานในการประชุม เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เข้าร่วมประชุม

โดยเฉพาะกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน จากปัจจุบันอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 17 ถึง 42 บาท เป็น 17 ถึง 43 บาท โดยเพิ่มขึ้น 1 บาท สำหรับการเดินทางสถานีที่ 6 9 11 และ 12 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

สำหรับการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้น เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน โดยคำนวณตาม CPI ในรอบนี้ต้องปรับขึ้น 1 บาท จำนวน 4 สถานี โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอน เนื่องจากจะต้องมีการประกาศล่วงหน้า 30 วัน

แต่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร จึงได้ร่วมหารือกับ BEM ในฐานะผู้รับสัมปทาน เพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาระค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบัน โดยคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ในราคาเดิม เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท

นอกจากนี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% และสำหรับนักเรียน นักศึกษา 10 % ของอัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ราคาที่เหมาะต่อการครองชีพของประชาชน

Back to top button