PSH ลงทุนสตาร์ทอัพ “Naluri” เฮลท์เทคมาเลเซีย มุ่งขยายบริการอาเซียน-ออสเตรเลีย

PSH ลงทุนสตาร์ทอัพด้านเฮลท์เทค “Naluri” ผู้ให้บริการสุขภาพแบบดิจิทัลสัญชาติมาเลเซีย มูลค่ารวมลงทุน 248 ลบ. มุ่งขยายบริการอาเซียน-ออสเตรเลีย


นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เน้นการลงทุนร่วมในธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Health Tech และ Prop Tech โดยมีหลักในการพิจารณากลุ่มธุรกิจที่จะร่วมลงทุน คือต้องมีแผนพัฒนาโซลูชันที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการอยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพ  ที่สำคัญต้องเป็นโมเดลธุรกิจ ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainability) อันเป็นแนวทางการประกอบกิจการของกลุ่มพฤกษามาโดยตลอด

โดย PSH ได้ตัดสินใจลงทุนใน “นัลลูรี่” ผู้ให้บริการสุขภาพแบบดิจิทัล (Digital Health Service Provider) โดยให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่น “Naluri” ซึ่งมอบโซลูชั่นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health Care) ที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ใช้เทคโนโลยีในการดูแลตัวบุคคลแบบครบถ้วน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่มีความเสี่ยง หรือ ต้องการจัดการโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาระดับภูมิภาคและเป็นปัจจัยที่ทำให้ศักยภาพในการทำงาน อายุขัย และผลิตภาพทางเศรษฐกิจลดลง

สำหรับ Naluri ที่มีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจครั้งนี้ นำทีมโดยพฤกษา จากประเทศไทย Bertelsmann Investments จากเยอรมนี และ Striders Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง Naluri เองยังมีแรงสนับสนุนจากนักลงทุนเดิมหลายราย อาทิ Sumitomo Corporation จากประทศญี่ปุ่น M Venture Partners จากสิงคโปร์  Palm Drive Capital สหรัฐอเมริกา และ INP Capital จากแคนาดา โดยการลงทุนครั้งนี้เพื่อการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ Naluri ในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในมาเลเซีย สิงคโปร์  และ อินโดนีเซีย รวมทั้งมีแผนขยายบริการในอนาคตให้ครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงออสเตรเลียด้วย

Back to top button