โตกว่าคาด! KTB อวดกำไร Q2 ทะลุ 8.3 พันลบ. อานิสงส์รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ตั้งสำรองลด

KTB รายงานกำไรไตมาส 2/65 โต 39% แตะ 8.35 พันลบ. ส่วนงวด 6 เดือนแรกกำไรโต 47.8% แตะ 1.71 หมื่นลบ. หลังรายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ตั้งสำรองลด   


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 2/65 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ขยายตัวร้อยละ 2.10 ทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของสินเชื่อ และการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในภาพรวม ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 42.48 ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับคงที่จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อยู่ที่ 5,669 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการตั้งสำรองไว้ในระดับสูง โดยบริษัทฯ ยังยึดหลักการทำธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับคุณภาพของสินทรัพย์ ประกอบกับการติดตามภาพรวมของเงินให้สินเชื่อ และคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.32 ลดลง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 64 ที่เท่ากับร้อยละ 3.50 และยังคงรักษาระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 174.30 เมื่อเทียบกับร้อยละ 168.80 เมื่อสิ้นปี 64

ขณะเดียวกันงวด 6 เดือนแรก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร อยู่ที่ 17,139 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยายตัว ร้อยละ 4.90 จากการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้อยละ 2.50 ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดี รวมถึงค่าใช้จ่ายตามฤดูกาล ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงร้อยละ 0.7 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 41.86 ลดลงจากร้อยละ 43.33 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 31 แต่ยังคงรักษาระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 174.30 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี KTB รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 2/65 สูงกว่าคอนเซนซัสที่เคยคาดการณ์ว่าจะมีกำไรงวดไตรมาส 2 ที่ระดับ 6,783 ล้านบาท และมีรายได้ 29,147 ล้านบาท

Back to top button