เตือน 4 ล้านคน! รีบเปิดใช้ “คนละครึ่ง เฟส 5” พรุ่งนี้ก่อนหมดสิทธิ์

พรุ่งนี้วันสุดท้าย! รีบเปิดใช้ “คนละครึ่ง เฟส 5” ก่อนโดนตัดสิทธิ รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 800 บ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่เปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่าย โดยประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 800 บาท เพื่อใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมโครงการ ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ถึง 31 ต.ค.65 นั้นผู้ได้รับสิทธิของโครงการหากเป็นรายเก่าต้องใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 22:59 น. ของวันที่ 14 ก.ย.65 หรือภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิครั้งแรก

ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22:59 น.เช่นกัน หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย.65

ทั้งนี้หากผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งไม่ใช้สิทธิภายในวันเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิการใช้โครงการทันที โดยถึงตอนนี้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 อีกประมาณ 4 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

Back to top button