ปิดจ๊อบ! “กรมธนารักษ์” เซ็น “วงษ์สยาม” บริหารท่อส่งน้ำอีอีซีเต็มสูบ

ปิดจ๊อบ! “กรมธนารักษ์” เซ็น “วงษ์สยาม” บริหารท่อส่งน้ำอีอีซีเต็มสูบ เพื่อจัดการความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ด้านรัฐรับเงินทรัพย์ 2.50 หมื่นล้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ลงนามสัญญากับนายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เพื่อส่งมอบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก หลังบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลตามที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565​ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาบริหาร 30 ปี

โดยบริษัทฯ ต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรมธนารักษ์ตลอดอายุสัญญา ดังนี้ 1.ค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท

2.ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (Fixed Fee) ปีแรกชำระในวันที่ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 44.64 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,908.03 ล้านบาท

3.ส่วนแบ่งรายได้รายปี (Revenue Sharing) จากการบริหารและดำเนินกิจการระบบ ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในอัตราร้อยละ 27 ต่อปี ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุ สัญญา รวมเป็นเงิน 21,335.19 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จะเข้าไปบริหารโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย, โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยจะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และทันต่อการณ์ รวมถึงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคตะวันออกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในการจัดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยที่กระทรวงการคลังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

Back to top button