NEX โชว์งบ Q3 พลิกกำไร 7.95 ล้าน รับรายได้ธุรกิจ “รถบัส-คอมพิวเตอร์” พุ่ง

NEX โชว์งบไตรมาส 3/65 พลิกกำไร 7.95 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 19.58 ล้านบาท รับรายได้รถบัสและธุรกิจคอมพิวเตอร์ระบบซอฟแวร์เพิ่มขึ้น ขณะที่งวด 9 เดือนแรก


บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 บริษัทพลิกกำไร 7.95 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 19.58 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้รวม 1,378.97 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 112.04 ล้านบาท มาจากรายได้ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส 1,206.59 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 32.48 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ 162.65 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 78.65 ล้านบาท รวมถึงรายได้ธุรกจิให้บริการขนส่ง 9.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 0.91 ล้านบาท

Back to top button