ดีเดย์ 6 ม.ค. “ไข่ไก่” ขึ้นราคา 20 สตางค์

พรุ่งนี้ “ไข่ไก่” ขึ้นราคา 20 สตางค์ “พาณิชย์” ยันสอดคล้องต้นทุนผลิต และยังไม่เกินราคาที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลอยู่


นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.66 จะปรับขึ้นราคาไข่ไก่ จาก 3.40 บาท/ฟอง เป็น 3.60 บาท/ฟอง หรือเพิ่มขึ้น 20 สตางค์นั้น กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ตรวจสอบแล้วว่าการปรับราคาไข่ไก่ดังกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาด สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และยังไม่เกินราคาที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลอยู่ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลว่าราคาไข่ไก่จะสูงจนเป็นภาระผู้บริโภค

นอกจากนี้ ผลจากกรมปศุสัตว์ที่ดำเนินมาตรการลดปริมาณไข่ไก่สะสม โดยขอความร่วมมือผลักดันให้ส่งออก และปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลง เสถียรภาพการผลิต และราคา จึงเริ่มปรับเข้าสู่ระดับสมดุลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ราคาไข่ไก่ 3.40 บาท/ฟอง เพิ่งมีการปรับลดลงเมื่อพ.ย.65 ผลจากที่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ โดยปรับลดจากเดือนส.ค.65 ที่ไข่ไก่มีราคา 3.50-3.60 บาท/ฟอง ซึ่งเท่ากับปัจจุบัน

นายอุดม กล่าวว่า กรมฯ จะติดตามราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค สำหรับประชาชนที่พบเห็นการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยหากมีการจำหน่ายสินค้าเกินสมควร มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับสูงสุด 140,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

Back to top button