LEO ตั้ง “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” ลุยขนส่งทางรถไฟ

บอร์ด LEO ไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุน “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” เพื่อดำเนินการทำธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไปประเทศลาว ประเทศจีน คาดเริ่มดำเนินการเดือนก.พ. 2586


นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสดิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ในชื่อ บริษัท ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส จำกัด (LaneXang Express Company Limited) เพื่อดำเนินการทำธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไปประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ นั้น

โดยบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ทั้งนี้คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะเริ่มดำเนินกิจการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2586 เป็นตันไป

Back to top button