ตามนัด! SUPER จ่ายไฟโครงการ “SPP Hybrid” ดันกำลังผลิตรวม 1,608 เมกฯ

SUPER ซีโอดีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอร์รี่ (SPP Hybrid) จ.สระแก้ว ให้กฟผ. ขนาด 16 MW ดันกำลังผลิตรวมแตะ 1,608 MW


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอร์รี่ (SPP Hybrid) ของ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด (SSH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SUPER ตั้งอยู่ที่ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา (PPA) จำนวน 16 เมกะวัตต์ วันสิ้นสุดสัญญา 19 ม.ค. 2586

ทั้งนี้โครงการ SPP Hybrid นี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และภายหลังจากที่โครงการดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 133 โครงการ ดังนี้

Back to top button