CHEWA รายได้ขายอสังหาฯ-ส่วนแบ่งร่วมค้าเพิ่ม! ดันกำไรปี 65 โต 64% แตะ 115 ล้าน

CHEWA รายได้ขายอสังหาฯ-ส่วนแบ่งร่วมค้าเพิ่ม! ดันกำไรปี 65 โต 64% แตะ 115 ล้าน จากปีก่อนอยู่ที่ 70.13 ล้าน


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA รายงานผลการดำเนินงานปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2565 อยู่ที่ 2,101.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2,091.89 ล้านบาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายรวมปี 65 อยู่ที่ 1,913.03 ล้านบาท ลดลง 1,956.88 ล้านบาท นอกจากนี้กำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 235.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 179.79 ล้านบาท

Back to top button