DEMCO คว้างานสายส่ง “โครงการรถไฟความเร็วสูง” กรุงเทพฯ-หนองคาย มูลค่า 198 ล้าน

DEMCO คว้างานสายส่ง “โครงการรถไฟความเร็วสูง” กรุงเทพฯ-หนองคาย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่า 198 ล้าน


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้รับหนังสือจ้างเหมางานโครงการยกระดับสายส่งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ส่วนที่ 2  จำนวน 9 จุดตัด เลขที่สัญญา 5120028998 (ZCSV) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่า 197.97 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 270 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ

Back to top button