MTC ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไร Q1 ลดเหลือ 1 พันล้านบาท

MTC รายงานกำไรไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 1.07 พันล้านบาท ลดลง 22% จากปีก่อนกำไร 1.37 พันล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/66 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรปรับตัวลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button