SAWAD สินเชื่อลูกหนี้พุ่ง ดันกำไร Q1 โต 16% ทะลุ 1.2 พันล้านบาท

SAWAD สินเชื่อลูกหนี้พุ่ง ดันกำไรไตรมาส 1/66 โต 16% ทะลุ 1.2 พันล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน 1.03 พันล้านบาท


บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ SAWAD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 3,108 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,725 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 80.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อแก่

ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับจากจำนวน 35,893 ล้านบาท ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวน 64,612 ล้านบาท ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือเพิ่มขึ้น 80%

Back to top button