GPSC ใส่เงินก้อนแรก 3.9 พันล้าน ซื้อ AEPL สัดส่วน 43% ลุยแบตเตอรี่

บอร์ด GPSC เคาะใส่เงินก้อนแรก 3.9 พันล้าน ชำระหุ้นเพิ่มทุน AEPL สัดส่วน 43% ลุยธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในตลาดอินเดีย ภายในเดือนก.ค.66 ตามเป้าการเติบโต 11 กิกะวัตต์ ภายในปี 69


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  หรือ GPSC เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในบริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) ให้ครอบคลุมธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) และอนุมัติการชำระหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.93 ใน AEPL ซึ่งเป็นการลงทุนผ่าน บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (“GRSC”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 โดยการลงทุนดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณ 19,167 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 8,625 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามความจำเป็นในการลงทุน โดยคาดว่าในครั้งแรกจะชำระเงินจำนวน 8,649 ล้านรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่าประมาณ 3,892 ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

โดยการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน AEPL ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานรูปแบบผสมผสานระบบกักเก็บพลังงาน ตามเป้าหมายการเติบโต 11 กิกะวัตต์ ภายในปี 2569 ของ AEPL ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย จากน โยบายส่งเสริมการลงทุนพลังงานสะอาดของภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 500 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ที่ผ่านมานั้น AEPL สามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากการชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้งหมด 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,793 เมกะวัตต์ส่งผลให้ AEPL มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,720 เมกะวัตต์

สำหรับการลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน มากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิต ภายในปี 2573 ผ่านการขยายกิจการด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ

Back to top button