WHA จับมือ “มารูเบนิ” ศึกษาบริการ “รถอีวี” ลูกค้าโลจิสติกส์-นิคมฯ

“WHA-มารูเบนิ” ลงนามในบันทึกข้อตกลงเตรียมให้บริการรถพลังงานไฟฟ้าสำหรับลูกค้าโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และ มร.คาซูโอะ ฮิดากะ ประธานบริหาร บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันศึกษาการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งในด้านบริหารจัดการรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล และผสมผสานองค์ความรู้

รวมถึงพนักงานขับรถ (EV Fleet Management Service) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และมารูเบนิ มีความมุ่งมั่นที่จะลดก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นโครงการบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ กรีน โลจิสติกส์ ที่เป็นไปตามเป้าหมายของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจ “Mission To The Sun”  พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth

Back to top button