SKY ทุ่ม 500 ล้าน เข้าเทคฯ SAMCO แตกไลน์ธุรกิจ “รปภ.-แม่บ้าน”

SKY อัดฉีด 500 ล้านบาท ซื้อกิจการรักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม หวังซินเนอร์ยีต่อยอดธุรกิจของ SAMCO ให้มีความหลากหลายมากขึ้น


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  มีมติอนุมัติให้ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (SAMCO)

โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 รายของ SAMCO รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SAMCO ทั้งนี้ เมทเธียร์จะชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

สำหรับ SAMCO ดำเนินธุรกิจให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด 2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย

ผู้ถือหุ้นเดิม SAMCO ได้แก่ 1. บริษัท ซัมมิท พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 37.89%, 2 บริษัท ซินดิเคท จำกัด 33.92%, 3 บริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด  28.19%

นอกจากนี้ SAMCO มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด ถือหุ้น  99.80% โดยสยามดีพเทคให้บริการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้กับลูกค้าองค์กร พร้อมสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพงานบริการของ SAMCO ด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งพัฒนา นวัตกรรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการสถานที่ และระบบบริหารจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย ชูจุดเด่น ดำเนินงานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้บริการ 7 วัน 24 ชม.ใช้เทคโนโลยี AI สนับสนุนงานบริการ รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าในระดับสูงสุด

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด 2) บริการรักษาความปลอดภัย 3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ 4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าลงทุนใน SAMCO จะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน SAMCO บริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย ในการพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ SAMCO ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และสามารถต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการขนส่งเงินสด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด มีฐานลูกค้ามากกว่า 300 ราย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยหรือธุรกิจให้บริการทำความสะอาดของเมทเธียร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในการลงทุนพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต

ด้านนายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKY กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการของ SAMCO ครั้งนี้ เป็นไปตามโรดแมปที่บริษัทวางไว้ในการขยายฐานลูกค้าภาคเอกชนของสกาย กรุ๊ป ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการอาคาร (Facility Management) และบริการระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) เนื่องจาก SAMCO เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง มีกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคเอกชนชั้นนำมากกว่า 400 ราย

อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เครือปูนซิเมนต์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SAMCO ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย งานธุรการ และงานดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสร้างการเติบโตของสกาย กรุ๊ป

สกาย กรุ๊ป มุ่งยกระดับการให้บริการบริหารจัดการอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่เจ้าของและผู้ใช้อาคาร โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ เราพร้อมนำจุดแข็งด้านมาตรฐานงานบริการและเครือข่ายบุคลากรของ SAMCO เข้ามา Synergy กับโนว์ฮาวด้านเทคโนโลยีของสกาย กรุ๊ป ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรูปแบบ Security as a Service (SECaaS) ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้เจ้าของอาคารและสถานที่สามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงได้ง่ายขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการผสานความแข็งแกร่งครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสกาย กรุ๊ป ให้สามารถสร้างการเติบโตได้ในระยะยาว” นายสิทธิเดช กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (รักข์สยาม) หรือ SAMCO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการงานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ และงานดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี บุคลากรกว่า 6,000 คน และได้รับการรับรองบริการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีผลงานดูแลอาคารและสถานที่ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน และเจ้าของอาคารและสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงงาน ผู้ให้บริการพลังงาน และสถาบันการเงิน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค. 66) ของสกาย กรุ๊ป สามารถทำรายได้รวม 820 ล้านบาท เติบโตขึ้น 75% เทียบจากปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวประเทศไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานขยายตัวตาม

โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2566 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างการรอส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 22,900 ล้านบาท และยังมีแผนปรับโครงสร้างยกระดับองค์กร และเปิดตัวบริษัทลูกเพื่อขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว

Back to top button