จับตาราคา BGRIM พุ่ง! รับข่าว เทกฯ โรงไฟฟ้าโซลาร์ “ฟิลิปปินส์” กำลังผลิต 65 MW

จับตาราคา BGRIM พุ่ง! รับข่าวเทกโอเวอร์ใน ARECO เป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ใน “ฟิลิปปินส์” กำลังผลิตติดตั้งขนาด 65 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมด จำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาด COD ไตรมาส 1/68


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนให้ทราบว่า B.Grimm Solar Power Inc. (BSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ใน Amatera Renewable Energy Corporation (ARECO) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้งขนาด 65 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมด จำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะเนกรอส ตอนกลางของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปี 2568 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สิทธิในการใช้ที่ดินระยะยาว และได้รับหนังสือรับรองความพร้อมทางพาณิชย์ (Certificate of Confirmation of Commerciality) ซึ่งออกโดยกระทรวงพลังงานเพื่อรับรองและยืนยันให้เริ่มดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ บี.กริม เพาเวอร์

Back to top button