SSP จับมือ J&V Energy ร่วมศึกษาลุย “วินด์ฟาร์ม” ไต้หวัน 38 เมกะวัตต์

SSP จับมือ J&V Energy Technology ร่วมศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศไต้หวัน กําลังการผลิตติดตั้ง 38 เมกะวัตต์


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SSP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ให้ทราบถึงความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในมณฑลผิงตงประเทศไต้หวัน หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้เข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโดยมีกําลังการผลิตติดตั้ง 38 เมกะวัตต์

ล่าสุดวันนี้(27ก.พ.67)บริษัทได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ J&V Energy Technology Co.,Ltd (J&V Energy) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพลังงานสะอาด เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัทยังร่วมกับบริษัทย่อยของ J&V Energy, Revo Power Co., Ltd., ในการร่วมศึกษาโครงการพลังงานลมบนบก 38 เมกะวัตต์

Back to top button