“ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ตัดขาย SABUY เพิ่ม 13 ล้านหุ้น เหลือถือ 14.96%

"ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ตัดขาย SABUY เพิ่ม 13 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.77% เหลือถือ 14.96% จากเดิมสัดส่วน 15.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้น(แบบ 246-2) ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY โดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 จำนวน 12.98 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวนายชูเกียรติ รุจนพรพจี คงเหลือถือหุ้นจำนวน 249.83 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.95% จากเดิมก่อนหน้าถือหุ้นจำนวน 262.82 ล้านหุ้น สัดส่วน 15.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button