“ชูเกียรติ” ตัดขาย SABUY อีก 40 ล้านหุ้น เหลือถือ 2.99%

“ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ตัดขายหุ้น SABUY อีกจำนวน 40 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.39926 % ส่งผลให้คงเหลือถือหุ้น 50 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.9908% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่ราคาหุ้นวันนี้ปิด 0.93 บาท ลบ 0.08 บาท หรือลบไป 7.92%


นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มาหาชน) หรือ SABUY แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าได้มีการขายหุ้น SABUY ผ่านบริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แชด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.3926%  ออกมาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67

สำหรับภายหลังการขายหุ้นทำให้นายชูเกียรติ ยังคงเหลือถือหุ้น SABUY จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.9908% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 90,000,000 หุ้น  สัดส่วน 5.3835%

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SABUY วันนี้ (12 มิ.ย.67) พบว่า ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ระดับ 0.93 บาท ลบไป 0.08 บาท หรือลงไป 7.92% สูงสุดที่ระดับ 1.02 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.91 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 70.67 ล้านบาท

Back to top button