MK แย้มธุรกิจคลังสินค้า “พรอสเพคฯ” สดใส ลุยขยาย 2 โครงการรองรับพื้นที่เช่าเพิ่ม

MK แย้มธุรกิจคลังสินค้า “พรอสเพคฯ” สดใสสวนทางกับเศรษฐกิจชะลอตัว เดินหน้าขยาย 2 โครงการรองรับพื้นที่ให้เช่าเพิ่ม


นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone : BFTZ) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โซนสีม่วง เปิดเผยถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าว่า ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้รับความสนใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ แม้ว่าเศรษฐกิจรวมของประเทศจะชะลอตัวลงจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเห็นได้จากอัตราครอบครองพื้นที่ (Occupancy rate) สูงขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ากลับได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากโควิด-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าใช้ระยะเวลานานขึ้น

ดังนั้นจึงเห็นการย้ายฐานของผู้ผลิตเข้ามาตั้งใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งโควิด-19 ได้เป็นปัจจัยเร่งสำคัญทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวลดการลงทุน โดยหันมาเช่าโรงงานแทนการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานเอง และเก็บกระแสเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตในอนาคต

นางสาวรัชนี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ายังได้รับผลบวกจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป โดยหันมาซื้อขายออนไลน์ซึ่งหนุนให้ธุรกิจ E-commerce เติบโต และส่งผลให้ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าเติบโต ตามไปด้วยความต้องการศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับธุรกิจ E-commerce ที่ขยายตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

“โควิด-19 ที่ยังระบาดและไม่สิ้นสุด ส่งผลให้การเดินทางของนักลงทุนต่างชาติบางส่วนไม่สามารถเข้ามาลงทุนในประเทศได้ และต้องชะลอการมาดูพื้นที่โรงงานหรือคลังสินค้าออกไปบ้าง แต่ก็มีธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในวิกฤตอย่างธุรกิจการแปรรูปอาหาร ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจเหล่านี้มีความต้องการเช่าพื้นที่เข้ามาสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่าทั้งโรงงานและคลังสินค้ายังมีอย่างต่อเนื่อง“ กรรมการผู้จัดการ กล่าว

นางสาวรัชนี กล่าวว่า ในส่วนของ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ เรามีความพร้อมรองรับความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะบริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 2.7 แสนตารางเมตร แบ่งเป็น โครงการ BFT 1 ประมาณ 1.5 แสนตารางเมตร และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการ BFTZ 2 และ  BFTZ 3 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถรองรับพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก 1.2 แสนตารางเมตร อย่างแน่นอน

โดยปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 94-95% ของ พื้นที่เช่าทั้งหมด ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อนโควิด-19 หรือปี 2563 ประมาณ 4-5% จากความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มเข้ามา และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีทั้งประเภทโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ พลาสติกรีไซเคิล อุปกรณ์/เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง และมีอายุสัญญาเช่าประมาณ 3 ปี

โครงการ Bangkok Free Trade Zone ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งบางนา-ตราด ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พื้นที่ของ BFTZ ซึ่งเป็นอาคารให้เช่าสามารถประกอบกิจการโรงงานและคลังสินค้าได้  อาคารมีให้เลือกหลายขนาด หลายรูปแบบและได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกเช่าอาคารให้ตรงกับความต้องการได้ และโครงการยังมีทั้งเขตปลอดอากรและเขตทั่วไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารเลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม“

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด การดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นอย่างดี สภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานกรมศุลกากร พร้อมกันนี้ยังมี One Stop Service ที่คอยให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ประกอบการที่มาเช่าอาคาร การติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

Back to top button