“ศบค.” เล็งคลายล็อกสถานศึกษา-ร้านอาหาร เว้นพื้นที่สีแดงต้องเพิ่มความเข้มงวด

“ศบค.” เล็งคลายล็อกสถานศึกษา-ร้านอาหาร เว้นพื้นที่สีแดงต้องเพิ่มความเข้มงวด


พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการนำเสนอมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางปฏิบัติของร้านอาหาร

“แนวทางผ่อนคลายจะมีการพิจารณาอย่างละเอียด โดยทางกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลภาครัฐ และ ศบค.อย่างเข้มข้น รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทำงานใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนคลายล็อก บางจังหวัดจะมีผ่อนคลายมากขึ้น พื้นที่สีแดงจะมีการควบคุมมากขึ้น” รองโฆษก ศบค.กล่าว

พญ.อภิสมัย กล่าวถึงประเด็นเรื่องการเปิดสถานศึกษาว่า ศบค.รับทุกความเห็นมาพิจารณา และจะใช้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข และทุกพื้นที่ รวมทั้งทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

“สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา อยากให้ติดตามตัวเลขใกล้ชิด ถ้าการเฝ้าระวังอยู่ในประมาณการ จะมีการเปิดสถานศึกษาในเร็วๆ วันนี้ แต่คงจะไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ พื้นที่สีเขียวอาจจะได้เปิดก่อน พื้นที่สีแดงคงยังต้องปิดอยู่ ขอให้ติดตามตัวเลขของสมุทรสาครในวันนี้ ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้”

Back to top button