สธ. พบบุคลากรแพทย์ 1 ราย มีอาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด เจอประวัติแพ้เพนิซิลิน


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงว่า พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน รวม 20 ราย แบ่งเป็น อาการไม่รุนแรง 19 ราย เช่น มีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด, เหนื่อย, ปวดเมื่อย และคลื่นไส้ ส่วนอาการรุนแรง มี 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ จ.สมุทรสาคร เพศหญิง อายุ 28 ปี มีอาการความดันโลหิตต่ำ, เคยมีประวัติแพ้ยาเพนิซิลินมาก่อน อย่างไรก็ดีหลังจากได้รับการฉีด Adrenaline แล้ว มีอาการดีขึ้น

อย่างไรก็ดี หากผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว มีอาการไม่พึงประสงค์หรือมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง เช่น มีไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศรีษะรุนแรง มีจุดเลือดออกจำนวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง ปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหรือหมดสติ ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งให้รถพยาบาลไปรับที่บ้านได้ทันที

“ขณะนี้เราเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว แม้วัคซีนจะมีความปลอดภัย แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน และครั้งนี้เป็นวัคซีนใหม่ ที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เดือนก.พ.มีเข้ามา 2 แสนโดส เดือนมี.ค.จะเข้ามาอีก 8 แสนโดส ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนหรือมาขอรับการฉีดเอง แต่จะฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และผู้มีโรคประจำตัวก่อน ดังนั้นในแต่ละรพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนจะมีรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนอยู่แล้ว และจะทำการติดต่อนัดหมายไปโดยตรงให้มารับวัคซีน” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

สำหรับข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.64 มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 7,262 ราย ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข และอสม. 6,784 ราย, เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 365 ราย, บุคคลที่มีโรคประจำตัว 22 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร,ปทุมธานี) 91 ราย

ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยถึงบทบาทของ อสม.ในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ว่า อสม.ทั่วประเทศมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสำรวจ และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะต้องเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อติดตามและอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน รวมทั้งการติดตามให้ประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 ต่อเนื่องจากเข็มแรกด้วย

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ อสม.ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีนในลำดับแรกเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนั้น เบื้องต้นได้มีการฉีดวัคซีนล็อตแรกให้กับ อสม. ไปแล้ว 117 คน จากเป้าหมาย 6,538 คน ใน 13 จังหวัด และยังไม่พบรายงานว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีน

Back to top button