สธ.แจง! หญิงติดโควิดหลังฉีดวัคซีน คาดได้รับเชื้อมาก่อน


น.พ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-27 มี.ค.64) รวม 150,107 โดส แบ่งเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 130,187 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 19,920 ราย  โดยในวันที่ 27 มี.ค.64 มีจำนวนการได้รับวัคซีนรวม 1,202 โดส โดยภาพรวมยังดำเนินได้ตามแผน 13 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกเกือบทั้งหมดฉีดได้ครบ 100% จะมี 2 จังหวัดได้รับวัคซีนเพิ่มที่เป็นของแอสตร้าเซเนก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี ทำให้การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 64% และ 70% ตามลำดับ

ส่วนอาการไม่พึงประสงค์จากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.-27 มี.ค.64 มีอยู่ 2 ราย มีอาการผื่น ความดันต่ำ และได้รับการรักษาหายดีแล้ว ดังนั้น ภาพรวมการรับวัคซีนของ 2 บริษัท ทั้งซิโนแวกและแอสตร้าเซเนก้า ก็มีความปลอดภัยสูง ไม่มีใครแพ้รุนแรงหรือเสียชีวิต

สำหรับกรณีหญิงอายุ 29 ปี อยู่ที่จ.ราชบุรี มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการระบาดโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนและติดเชื้อโควิด-19 โดยจากการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และรพ.ราชบุรี พบว่าช่วงก่อนหน้าที่จะฉีดวัคซีนเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลอยู่ตลาดกิตติ เคยได้รับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ยังตรวจไม่พบเชื้อ และเมื่อตลาดปิด ก็หยุดขายของและพักอยู่ที่บ้าน แต่เมื่อได้รับแจ้งให้ฉีดวัคซีนก็มารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 20 มี.ค.หลังจากที่ฉีดวัคซีนไป 2 วันทางสำนักงานสาธารณสุขราชบุรี ได้สอบสวนและตรวจพบว่า มีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ ตรวจพบเชื้อหญิงดังกล่าว และให้กักตัวที่สถานกักกันของรัฐ จ.ราชบุรี ระหว่างนั้นก็ได้ตรวจหาเชื้อ และในวันที่ 26 มี.ค.ได้ตรวจพบเชื้อ แต่จากข้อมูลห้องปฏิบัติการพบว่ามีจำนวนเชื้อน้อย ไม่มีอาการแต่อย่างใด

เมื่อสอบทานระยะเวลาแล้ว คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนในวันที่ 18 มี.ค. เพราะช่วงที่เป็นแม่ค้าก็ได้อยู่ในพื้นที่ระบาด ดังนั้น เห็นได้ว่าแม้จะได้รับการฉีดวัคซีน แต่หากได้รับเชื้อมาก่อนก็สามารถตรวจพบเชื้อได้  สอดคล้องกับข้อมูลจากศาตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยให้ข้อมูลไว้ว่า สำหรับวัคซีนที่ดีที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเลย ส่วนรองลงมา ฉีดแล้วติดเชื้อได้แต่ไม่เกิดอาการป่วย  บางกรณีฉีดแล้วติดเชื้อได้แต่มีอาการน้อย ไม่เกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ในท้องตลาดขณะนี้เป็นวัคซีนที่สามารถติดเชื้อได้ มีอาการ แต่ไม่รุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% ดังนั้น กรณีหญิงดังกล่าว น่าจะได้รับเชื้อก่อนฉีดวัคซีน ทั้งนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ เพื่อป้องกันการรับเชื้อ และไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิการบดีกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข กล่าวแถลงว่า สถานการณ์การระบาดในย่านบางแค กรุงเทพฯ จากการดำเนินงานในการสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอนามัย กรุงเทพฯ ,กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าสถานการณ์ภาพรวมยังมีการระบาดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกของกรุงเทพฯ  แต่ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มลดลง และขอบเขตการระบาดเห็นแล้วค่อนข้างเบาใจได้ระดับหนึ่ง โดยพื้นที่รอบนอกตลาด 6 แห่งในเขตบางแค มีการตรวจเชิงรุก กระจายไม่หนาแน่นเท่าที่ตลาด และที่ผ่านมามาตรการของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการปิดตลาด การปรับปรุงสุขาภิบาล การจัดทำบัตรก่อนเข้าตลาด รวมถึง มีการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับคนในพื้นที่ไปหลายพันราย เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการป้องกันตนเองการสวมใส่หน้ากากอนามัยยังมีความสำคัญ

ทั้งนี้จากการสำรวจตลาดหลายแห่งย่านมีการสวมใส่หน้ากาก แต่ 1 ใน 3 ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างค่อนข้างทำได้ยาก ส่วนสถานการณ์ในเขตบางแค และเขตภาษีเจริญ มีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเข้มงวดต่อไป รวมถึงได้ไปดูชุมชนรอบๆ โดยเฉพาะบ้านพักคนงาน พบว่า อยู่กันอย่างค่อนข้างแออัด ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะเรื่องสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การถ่ายเทอากาศ ขอความร่วมมือปรับปรุงความเป็นอยู่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ พบว่าตลาดที่มีปัญหาจะมีการขายอาหารแต่ละชนิดอยู่ปะปนกัน ไม่มีการแยกเป็นหมวดหมู่ มีคนเข้าออกหลายทาง พนักงานเก็บเงินห้องน้ำ พนักงานตลาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ติดเชื้อไปด้วยมีการพบปะคนมาก บางแผนมีการเช่าช่วง ทำให้การติดเชื้อง่ายขึ้น แต่แม้ใส่หน้ากาก ก็ใส่ไว้ใต้คาง และมีการตะโกนพูดคุยกัน ถ่มน้ำลาย บ้วนน้ำหมาก ลูกจ้างจับตัวเป็นกลุ่ม จึงขอความร่วมมือตลาดอื่นๆ  รวมถึงจังหวัดรอบๆ เช่น นนทบุรี ปทุมธานีเนื่องจากใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันในตลาด ต้องขอความร่วมมือ มิเช่นนั้น ตลาดก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้

โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และแผนการดำเนินงานต่อไป คือได้มีการปรับปรุงสุขาภิบาล มีมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 และออกบัตรรับรองผลการตรวจโควิดก่อนอนุญาตให้เข้าขายของในตลาดติดตามตรวจซ้ำ 1 เดือน  รวมทั้งได้ไปตรวจชุมชนรอบตลาด ส่วนใหญ่คนที่ใช้เวลาไปตลาดไม่นานนัก ซื้อเสร็จก็กลับบ้าน  พบการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ลูกจ้าง

ในช่วงสงกรานต์ เมื่อพบญาติผู้ใหญ่ให้ใส่หน้ากากอนามัยให้มากที่สุด ขอย้ำว่าต้องสวมใส่หน้ากาก โดยเห็นว่าการพบปะญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงาม ควรจะให้ญาติพี่น้องได้พบปะกัน ไม่ได้มีการห้ามในเทศกาลสงกรานต์ การเดินทาง แต่ขอความร่วมมือ โดยเฉนั้น พาะพื้นที่เสี่ยงให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ถ้ามีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ส่วนกรณีที่มีการแจ้งว่าเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมสาดสี นพ.โอภาส กล่าวว่า จ.เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถจัดกิจกรรมได้ และได้ขออนุญาตกับผู้รับผิดชอบส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่การจัดกิจกรรมถ้ามีความไม่รัดกุม หละหลวมก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มี 2 ลักษณะคือ ส่วนบุคคลที่จัดเลี้ยงกันในครอบครัว คนไม่มาก ดำเนินการได้ เราไม่ค่อยกังวลเพราะติดตามตัวได้ง่าย แต่การจัดงานเปิดเป็นสาธารณะ มีการจัดงานเชิงธุรกิจ ก็จะตามหาตัวยาก ก็ขอให้ดำเนินการให้รัดกุม

Back to top button