“แหลมฉบัง เฟส 3” อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่ม คาดชงครม.สัปดาห์หน้า ก่อนนัดเซ็นกลุ่ม GPC

การท่าเรือฯ เผย “แหลมฉบัง เฟส 3” อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่ม คาดชงครม.สัปดาห์หน้า ก่อนนัดเซ็นกลุ่ม GPC อีก 2 เดือน


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ว่า สำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้เสนอผลคัดเลือก ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว อยู่ระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ และหลังจาก ครม.ให้ความเห็นชอบแล้วน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือนจึงจะสามารถลงนามสัญญากับกลุ่ม GPC ประกอบด้วย บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK) และบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้

ส่วนงานถมทะเลที่ กทท.เป็นผู้เป็นผู้ดำเนินการนั้น อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งคณะกรรมการ กทท.ได้อนุมัติและจะเริ่มจ่ายเยียวยาได้ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2564 เป็นต้นไป 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มประมงขนาดเล็ก ซึ่งเจรจาค่าเยียวยาเป็นรายปี ปีละ 130 ล้านบาท เป็นเวลา 6 ปี โดยชาวประมงแต่ละครัวเรือนได้มาลงทะเบียนแล้ว 2. กลุ่มผู้เลี้ยงหอย อยู่ในขั้นตอนการเจรจา เพื่อกำหนดค่าเยียวยา คาดว่าจะได้ข้อยุติเร็วๆ นี้

Back to top button