“อาคม” เผยแนวทางปรับเกณฑ์ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน เปิดทางปล่อยกู้รายใหญ่ สูงสุด 500 ลบ.

“อาคม” เผยแนวทางปรับเกณฑ์ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน เปิดทางปล่อยกู้รายใหญ่ สูงสุด 500 ลบ.-ครอบคลุมโครงการโกดังเก็บหนี้ ช่วยผู้ประกอบการแก้หนี้เสีย คาดแล้วเสร็จใน 2 เดือน


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ซอฟต์โลน) วงเงิน 5 แสนล้านบาทว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเบื้องต้นอาจจะต้องยกร่าง พ.ร.ก.ขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาฉบับเดิม

โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประเด็น คือ ให้สามารถปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ คาดว่าจะใช้วงเงินหลักแสนล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าจะปล่อยสูงสุดต่อรายที่ 500 ล้านบาท จากเดิมที่รายละ 20 ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ที่ประมาณ 2% หรือมากกว่านั้น

นอกจากนี้ พ.ร.ก. ฉบับใหม่นี้จะครอบคลุมมาตรการโกดังเก็บหนี้ (Asset Warehousing) ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีปัญหาสภาพคล่องจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับสถาบันการเงินได้ตามราคาที่ตกลงกันไว้ ไม่ใช่ราคาตลาดโดย คาดว่า พ.ร.ก. ฉบับใหม่นี้ จะใช้เวลาแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หรือเร็วกว่านี้

Back to top button