สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 886,136 24,398,751 62.07%
SGP-R 502,200 5,877,310 29.07%
DTAC-R 1,007,700 33,004,900 19.04%
PTT 6,237,300 251,757,250 18.31%
TMB 32,526,600 40,007,718 18.23%
BLAND-R 4,867,700 5,504,842 16.09%
ADVANC-R 656,900 112,481,000 13.71%
EA-R 1,248,500 73,605,700 13.55%
BA-R 258,600 2,157,975 13.23%
CPF 5,682,200 169,283,975 12.66%
TCAP 574,000 20,846,900 12.05%
BLA-R 257,900 6,893,650 11.92%
SUPER-R 7,106,400 6,822,144 11.37%
BDMS 1,890,100 40,310,410 11.32%
HANA-R 1,123,400 62,419,550 11.06%
MTC-R 538,200 37,308,500 10.96%
S-R 999,100 2,037,134 10.90%
COM7-R 1,288,400 77,652,500 10.77%
TQM-R 167,600 21,139,550 10.61%
CRC-R 464,900 16,837,925 10.53%
BH-R 75,900 10,261,450 10.49%
KKP-R 342,900 20,817,425 9.81%
TOP-R 472,500 29,216,025 9.66%
BTS 2,633,500 24,631,135 9.64%
SCB-R 841,000 92,040,250 9.25%
HMPRO-R 3,324,800 48,673,300 9.17%
TU 1,520,100 21,869,440 9.05%
BBL 636,300 80,074,750 8.76%
KBANK-R 748,600 109,233,400 8.58%
TTW 329,700 3,890,460 8.53%
BCP-R 445,000 11,932,675 8.33%
GULF 644,600 21,592,850 8.32%
CPALL 1,771,000 117,676,400 8.05%
LH-R 3,121,900 26,527,320 8.01%
CPN-R 550,000 30,850,400 7.98%
SAWAD-R 643,600 53,383,525 7.92%
SUPER 4,927,800 4,736,786 7.89%
AMATA-R 1,513,100 28,983,960 7.88%
INTUCH-R 257,000 14,478,350 7.69%
BGRIM-R 331,400 15,359,450 7.58%
KCE-R 384,400 21,534,750 7.56%
THG-R 65,700 1,640,865 7.38%
GPSC 610,100 45,226,525 7.02%
MAJOR 70,400 1,466,540 6.63%
TPIPL-R 665,800 1,198,931 6.60%
SPRC-R 1,299,100 12,187,925 6.20%
JAS 1,767,300 5,144,394 6.19%
TPIPP 441,500 1,898,450 6.18%
DELTA-R 144,500 44,739,900 6.02%
CENTEL-R 124,800 4,212,725 5.87%
KTB 985,100 11,820,400 5.65%
BDMS-R 941,900 20,070,170 5.64%
LH 2,187,800 18,638,485 5.61%
PTTEP 518,900 59,226,600 5.50%
KBANK 469,100 68,657,450 5.38%
EGCO-R 199,400 37,051,950 5.36%
CHG-R 3,866,800 11,490,278 5.28%
CBG-R 240,600 32,587,600 5.17%
WHA-R 6,447,000 23,340,670 5.09%
BEM 4,286,100 36,563,625 4.93%
STEC-R 1,046,400 15,675,230 4.89%
GUNKUL-R 10,906,600 41,832,930 4.86%
IRPC 6,438,600 24,665,298 4.78%
KKP 164,600 9,961,800 4.71%
BTS-R 1,284,200 12,002,665 4.70%
MINT 1,515,000 47,864,500 4.61%
HMPRO 1,655,600 24,049,640 4.57%
TOP 219,000 13,439,575 4.48%
CK 412,300 7,201,000 4.47%
GFPT-R 339,000 4,169,700 4.34%
IVL 590,600 26,694,725 4.33%
OSP-R 301,200 10,392,900 4.30%
AOT-R 714,600 48,093,925 4.28%
ORI-R 303,900 2,480,370 4.24%
QH-R 884,600 2,182,702 4.15%
STEC 888,500 13,261,930 4.15%
TVO 115,700 3,702,400 4.12%
CPALL-R 893,500 59,607,450 4.06%
SCB 368,000 40,284,350 4.05%
JAS-R 1,136,600 3,296,398 3.98%
BEM-R 3,415,500 29,238,635 3.93%
CPN 267,300 14,945,725 3.88%
MAJOR-R 41,200 859,410 3.88%
AOT 645,300 43,226,725 3.87%
MBK-R 132,800 2,000,130 3.86%
BCH 291,400 4,426,620 3.82%
SPALI 100,100 2,142,130 3.80%
BBL-R 273,600 34,506,450 3.76%
SGP 64,500 758,240 3.73%
KTC 417,800 30,579,775 3.72%
ADVANC 177,900 30,454,800 3.71%
BCPG 257,700 3,827,670 3.69%
STGT-R 396,400 15,992,725 3.68%
MINT-R 1,204,500 37,842,700 3.67%
DCC-R 845,900 2,117,430 3.66%
MEGA 50,700 1,840,300 3.58%
TISCO-R 188,400 18,121,750 3.51%
DTAC 181,700 5,974,675 3.43%
WHA 4,336,300 15,681,664 3.42%
BPP 252,000 4,825,790 3.40%
BCPG-R 236,500 3,485,310 3.39%
GPSC-R 294,900 21,840,925 3.39%
AP-R 506,900 4,163,265 3.28%
CPF-R 1,473,700 43,891,525 3.28%
BCH-R 247,900 3,762,550 3.25%
RS 115,000 2,938,700 3.24%
WHAUP 288,700 1,277,892 3.21%
QH 673,500 1,670,280 3.16%
TU-R 525,100 7,561,440 3.13%
COM7 373,600 22,676,000 3.12%
TOA-R 32,200 1,052,750 3.11%
STA-R 439,300 20,548,225 3.07%
TASCO 383,400 7,709,900 3.07%
RATCH-R 229,700 11,806,475 3.06%
TISCO 163,200 15,683,275 3.04%
DOHOME 139,700 2,661,200 2.99%
AEONTS-R 21,100 4,293,600 2.98%
OR-R 3,305,300 103,969,125 2.96%
SPALI-R 77,500 1,650,750 2.95%
SPRC 610,400 5,706,000 2.92%
CBG 135,500 18,298,850 2.91%
EPG 366,000 3,422,390 2.91%
CENTEL 61,600 2,099,000 2.90%
DOHOME-R 135,300 2,571,480 2.90%
GUNKUL 6,479,800 24,861,624 2.89%
SCC 56,400 21,323,600 2.85%
GLOBAL 401,800 8,597,100 2.64%
BEC-R 602,800 5,756,740 2.60%
EA 240,000 14,171,450 2.60%
SCC-R 50,700 19,162,900 2.56%
BAM 831,200 18,307,890 2.52%
TRUE 955,300 3,152,490 2.51%
MTC 122,000 8,422,200 2.49%
BJC-R 76,400 2,807,700 2.42%
GFPT 186,900 2,300,470 2.39%
OSP 162,900 5,620,050 2.33%
RCL 399,500 10,448,825 2.26%
AWC-R 1,121,000 5,833,965 2.24%
BCP 117,300 3,155,250 2.19%
PTTGC 281,600 18,291,675 2.18%
THANI 1,777,300 7,900,546 2.08%
SCGP 124,600 5,638,150 2.06%
VGI 345,500 2,368,425 2.04%
SAT-R 58,100 1,080,660 2.02%
AP 306,300 2,521,500 1.98%
KCE 100,100 5,595,025 1.97%
IVL-R 261,300 11,823,100 1.91%
RATCH 143,100 7,269,400 1.91%
CRC 83,500 3,018,300 1.89%
KTC-R 203,800 14,826,475 1.81%
OR 1,980,600 62,215,850 1.77%
SPCG-R 26,400 514,800 1.76%
BJC 54,800 2,013,900 1.74%
AAV-R 344,000 949,984 1.73%
SIRI 747,500 665,275 1.67%
TASCO-R 209,000 4,184,080 1.67%
AMATA 312,300 5,989,160 1.63%
GULF-R 125,800 4,206,725 1.62%
EGCO 58,900 10,799,750 1.58%
STGT 169,800 6,876,900 1.58%
PTTGC-R 200,100 12,969,000 1.55%
PSH-R 22,200 281,940 1.53%
CKP 524,300 2,648,142 1.52%
M 22,300 1,266,725 1.47%
BGRIM 63,900 2,971,350 1.46%
THANI-R 1,236,800 5,485,124 1.45%
PTG-R 575,300 11,675,150 1.42%
MEGA-R 19,900 721,375 1.41%
BAM-R 443,200 9,776,520 1.35%
BANPU 3,405,800 40,045,900 1.35%
CK-R 118,700 2,074,490 1.29%
ORI 91,600 749,070 1.28%
TKN-R 49,900 494,190 1.28%
SAWAD 102,200 8,407,450 1.26%
BH 8,500 1,152,850 1.18%
ERW 100,000 438,000 1.18%
BLA 22,600 604,550 1.04%
EASTW-R 22,000 215,765 1.02%
PLANB-R 188,800 1,318,090 1.01%
JMART-R 90,100 3,520,525 0.98%
KTB-R 169,500 2,034,000 0.97%
TOA 10,000 327,500 0.97%
MCS 27,500 385,000 0.96%
STA 137,900 6,421,825 0.96%
KSL-R 217,800 728,972 0.94%
CHG 665,500 1,961,288 0.91%
PSH 13,000 165,100 0.89%
HANA 89,400 4,996,475 0.88%
AWC 428,000 2,193,605 0.86%
PRM-R 1,907,300 16,013,945 0.86%
TTA 2,063,000 25,429,200 0.86%
ESSO 139,600 1,186,600 0.80%
AAV 154,800 427,730 0.78%
WHAUP-R 65,100 289,804 0.72%
EPG-R 90,000 841,935 0.71%
PTL-R 6,100 139,520 0.70%
ICHI 151,700 2,214,740 0.68%
IRPC-R 916,000 3,508,682 0.68%
TCAP-R 32,500 1,181,350 0.68%
CKP-R 231,700 1,172,430 0.67%
M-R 9,400 535,800 0.62%
TQM 9,600 1,212,800 0.61%
RBF-R 83,600 1,527,530 0.58%
RBF 80,000 1,474,000 0.56%
SF-R 11,600 69,020 0.56%
STANLY-R 200 37,000 0.54%
BEC 123,800 1,202,720 0.53%
TVO-R 14,900 476,650 0.53%
NOBLE-R 76,400 658,000 0.50%
DELTA 11,100 3,430,000 0.46%
ESSO-R 77,900 659,680 0.45%
ICHI-R 98,000 1,421,640 0.44%
VGI-R 75,200 518,880 0.44%
NOBLE 62,100 533,880 0.40%
JMART 36,400 1,431,175 0.39%
JMT 20,000 925,000 0.36%
TPIPP-R 24,300 104,490 0.34%
GLOBAL-R 47,500 1,017,010 0.31%
SSP 26,100 404,550 0.30%
UTP-R 8,700 155,180 0.28%
PTT-R 90,200 3,653,100 0.26%
TRUE-R 78,100 258,454 0.20%
PLAT-R 4,900 15,310 0.17%
BANPU-R 414,300 4,723,020 0.16%
SPA-R 3,300 27,745 0.16%
VIBHA-R 13,400 24,609 0.15%
PRM 301,400 2,418,670 0.14%
SSP-R 11,900 180,880 0.14%
BPP-R 10,000 193,620 0.13%
ITD 50,000 63,500 0.11%
JMT-R 3,800 174,800 0.07%
SYNEX 2,500 60,000 0.07%
SCCC-R 100 16,550 0.03%
TTW-R 1,300 15,280 0.03%
UNIQ 1,800 8,712 0.02%
7UP 100,000 80,000 0.01%
PTG 1,000 20,200 0.00%
PTTEP-R 300 34,200 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button