สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MINT 2,144,200 69,711,800 14.80%
EA-R 1,505,400 90,233,250 14.34%
BGRIM 1,317,700 60,057,250 13.48%
INTUCH-R 749,800 43,212,175 13.24%
PTT 5,661,900 230,929,050 12.53%
BCH-R 1,242,100 18,468,740 12.49%
TQM-R 62,800 7,655,750 12.07%
BGRIM-R 1,153,300 52,643,850 11.80%
EGCO-R 182,600 34,228,650 11.29%
TU 1,103,400 16,119,910 11.01%
RATCH-R 502,400 25,873,600 10.90%
BCP-R 431,900 11,337,375 10.66%
DTAC-R 804,500 26,323,175 10.15%
GPSC-R 862,800 65,145,950 9.98%
SUPER 12,125,000 12,367,500 9.85%
TOP 563,200 34,251,700 9.58%
HANA-R 862,900 48,156,875 9.32%
BH 106,700 14,612,200 9.21%
IRPC-R 20,011,300 75,422,462 9.14%
SCC 223,900 89,586,500 8.85%
KCE-R 1,220,100 69,068,425 8.64%
HMPRO-R 2,629,600 39,032,160 8.56%
SPRC-R 1,103,500 10,098,380 7.90%
QH 680,400 1,673,784 7.20%
STEC 652,000 10,407,370 7.20%
STEC-R 645,000 10,274,470 7.13%
ADVANC 273,800 47,485,650 6.88%
SCB-R 318,800 35,829,950 6.87%
BA-R 116,800 1,018,250 6.86%
TOP-R 394,600 23,905,225 6.71%
EGATIF 115,200 1,393,920 6.67%
TU-R 651,100 9,499,870 6.50%
JAS-R 3,018,800 8,915,752 6.40%
MBK-R 453,000 6,700,140 6.32%
BTS-R 4,812,500 46,970,280 6.25%
CRC-R 777,900 29,595,200 6.18%
KBANK-R 302,500 44,412,450 6.16%
ADVANC-R 241,000 41,707,550 6.06%
CBG 563,300 74,105,500 6.03%
CPF 2,180,200 64,690,900 6.02%
MINT-R 858,800 27,893,300 5.93%
SAWAD-R 745,200 64,024,425 5.92%
RBF-R 320,600 5,796,010 5.89%
GUNKUL 4,996,000 18,766,154 5.72%
TMB 27,507,000 33,733,284 5.72%
JAS 2,694,300 7,975,128 5.71%
CHG-R 1,519,200 4,344,912 5.64%
STA-R 737,200 34,138,650 5.59%
TPIPL-R 940,800 1,770,085 5.59%
BCPG 362,000 5,345,110 5.46%
CK-R 275,600 4,954,770 5.41%
HMPRO 1,650,800 24,464,070 5.38%
PTL-R 164,200 3,778,700 5.38%
PLANB-R 903,300 6,714,785 5.32%
S-R 642,000 1,426,276 5.32%
BDMS 1,520,000 32,832,000 5.22%
GULF 1,170,800 39,116,950 5.21%
CENTEL-R 414,400 15,309,000 5.17%
TRUE 8,472,800 29,388,206 5.11%
AOT-R 1,003,300 68,983,025 5.09%
PSH-R 68,400 878,010 5.04%
BAM 1,043,800 22,664,290 5.00%
DELTA-R 238,900 71,772,200 4.96%
CBG-R 461,700 60,649,000 4.94%
IRPC 10,655,700 40,452,756 4.87%
RATCH 218,700 11,263,875 4.75%
TCAP 722,400 27,698,025 4.74%
AMATA 306,700 5,750,230 4.72%
TPIPP 626,400 2,744,932 4.72%
BJC-R 697,600 26,955,925 4.69%
BH-R 54,100 7,415,850 4.67%
LH-R 2,770,000 23,895,710 4.58%
VGI-R 6,602,900 48,193,685 4.57%
AOT 890,800 61,238,175 4.52%
SCB 206,600 23,049,400 4.45%
CKP-R 2,364,000 11,531,782 4.44%
BCP 179,400 4,735,875 4.43%
PTTGC 796,100 50,624,000 4.36%
TCAP-R 657,400 25,074,825 4.32%
CPALL 1,518,400 105,839,000 4.27%
IVL 1,089,200 48,347,150 4.17%
KKP 112,800 6,890,775 4.14%
PTTEP 350,400 40,222,800 4.13%
PTTGC-R 751,800 47,551,350 4.12%
AMATA-R 267,000 4,992,250 4.11%
MAJOR-R 168,300 3,821,260 4.05%
BBL 400,700 50,688,550 4.04%
STA 529,000 24,460,275 4.01%
WHAUP 258,900 1,151,988 4.01%
BANPU-R 4,728,800 60,275,890 3.99%
DTAC 311,700 10,229,925 3.93%
COM7-R 1,249,500 80,737,175 3.92%
ESSO-R 1,087,400 9,266,450 3.89%
GPSC 336,700 25,414,050 3.89%
GUNKUL-R 3,356,000 12,565,134 3.84%
BANPU 4,478,700 57,209,370 3.78%
AP-R 634,500 5,247,685 3.71%
JMT-R 438,300 20,441,725 3.70%
PRM-R 574,500 4,634,940 3.65%
EA 377,500 22,643,250 3.60%
GFPT 188,600 2,282,920 3.55%
TVO 130,900 4,157,575 3.51%
WHA 2,139,300 7,413,666 3.51%
GLOBAL-R 179,700 3,809,410 3.48%
MAJOR 143,100 3,266,440 3.44%
OSP 1,214,400 41,074,700 3.38%
SPALI-R 792,000 16,633,860 3.36%
DCC 3,898,600 10,468,248 3.35%
MCS 65,900 921,580 3.27%
BEM 1,582,900 13,929,520 3.22%
THANI-R 7,096,400 33,038,270 3.19%
COM7 988,300 63,785,125 3.10%
SPRC 431,200 3,968,920 3.09%
CK 156,800 2,818,240 3.08%
BCH 299,100 4,456,590 3.01%
INTUCH 170,600 9,819,900 3.01%
TASCO 221,500 4,661,160 2.98%
BTS 2,290,400 22,471,025 2.97%
SCGP 301,400 14,064,225 2.94%
M-R 44,900 2,548,075 2.90%
GLOBAL 147,300 3,119,150 2.85%
KTB 441,600 5,343,360 2.85%
DCC-R 3,262,000 8,718,880 2.80%
OR 1,633,300 53,082,100 2.80%
PSH 37,300 481,170 2.75%
TASCO-R 204,400 4,296,260 2.75%
LH 1,648,500 14,319,860 2.72%
KBANK 133,000 19,544,400 2.71%
CPF-R 976,500 28,806,750 2.70%
AEONTS-R 120,400 26,217,300 2.62%
CPN-R 470,600 27,218,625 2.62%
KKP-R 71,300 4,353,550 2.62%
PTT-R 1,182,700 48,198,450 2.62%
KTC 531,300 42,859,250 2.49%
TRUE-R 4,050,300 14,029,472 2.44%
ESSO 667,500 5,715,315 2.39%
DOHOME 284,900 5,717,150 2.38%
PTTEP-R 199,300 22,964,350 2.35%
MTC 187,100 13,001,075 2.31%
BCPG-R 150,800 2,217,130 2.28%
ORI-R 334,300 2,837,075 2.26%
SCC-R 56,900 22,711,200 2.25%
BJC 322,900 12,432,575 2.17%
TIP 10,500 291,375 2.17%
CKP 1,132,800 5,568,964 2.13%
EGCO 33,900 6,372,650 2.10%
MTC-R 166,500 11,624,000 2.05%
TKN-R 149,500 1,518,320 2.02%
CHG 517,800 1,497,988 1.92%
OR-R 1,120,900 36,327,425 1.92%
EPG 940,100 9,259,520 1.91%
SIRI-R 5,489,300 5,795,297 1.90%
CENTEL 150,200 5,563,275 1.88%
VGI 2,706,200 20,022,975 1.87%
BLAND-R 4,315,900 5,162,748 1.81%
KTC-R 381,500 30,740,200 1.79%
KSL-R 74,600 247,844 1.78%
BPP 175,600 3,489,260 1.75%
KCE 246,200 13,989,225 1.74%
BAFS-R 4,800 133,200 1.73%
LPN 120,900 616,590 1.72%
SIRI 4,958,500 5,249,171 1.71%
BEC-R 169,800 1,656,800 1.67%
OSP-R 564,600 19,469,325 1.57%
HANA 140,700 7,884,200 1.52%
WHA-R 911,700 3,152,254 1.49%
SPCG 18,400 360,640 1.48%
M 22,100 1,261,250 1.43%
BAM-R 283,300 6,152,340 1.36%
MEGA 108,600 3,783,375 1.36%
AWC 1,361,800 7,044,845 1.35%
SAWAD 169,100 14,427,975 1.34%
PRM 209,800 1,699,380 1.33%
VIBHA 53,800 101,312 1.32%
JMT 153,800 7,111,550 1.30%
TISCO 76,800 7,419,075 1.29%
TQM 6,700 817,400 1.29%
BDMS-R 372,800 8,052,480 1.28%
ITD 5,328,800 9,384,772 1.26%
NOBLE 78,000 670,800 1.26%
ORI 178,200 1,510,035 1.20%
BEM-R 584,300 5,122,440 1.19%
S 136,200 303,418 1.13%
EASTW-R 17,100 170,160 1.05%
THCOM 100,000 1,010,000 1.02%
EPG-R 491,200 4,877,610 1.00%
ICHI 198,200 2,842,260 0.98%
AAV 893,600 2,549,312 0.94%
STPI 56,300 238,838 0.94%
CPN 161,000 9,276,975 0.90%
THANI 2,009,900 9,353,610 0.90%
AWC-R 889,000 4,536,080 0.88%
SPALI 199,000 4,176,490 0.84%
THG-R 10,200 264,450 0.82%
RCL 49,500 1,287,000 0.81%
GFPT-R 41,800 504,260 0.79%
SCGP-R 80,800 3,777,400 0.79%
CPALL-R 271,500 18,920,100 0.76%
CRC 95,500 3,606,550 0.76%
BLA 18,800 493,500 0.73%
PTL 21,800 502,980 0.71%
TPIPL 118,900 223,532 0.71%
SCCC 2,100 350,700 0.70%
AAV-R 652,600 1,900,240 0.69%
BPP-R 64,000 1,276,510 0.64%
TOA 10,000 325,000 0.64%
RS 200,500 5,240,675 0.62%
PTG 151,300 3,124,320 0.61%
SF-R 35,200 220,000 0.59%
BGC 42,400 436,720 0.57%
RBF 30,000 543,000 0.55%
MBK 38,500 564,570 0.54%
7UP 786,400 715,624 0.53%
SSP 120,600 1,816,800 0.53%
STGT 40,000 1,620,000 0.51%
ERW 101,900 498,398 0.50%
JMART-R 48,300 2,077,500 0.49%
TISCO-R 29,300 2,835,875 0.49%
AP 82,200 682,260 0.48%
STANLY-R 100 18,500 0.39%
GULF-R 83,400 2,784,925 0.37%
SPA-R 9,900 87,870 0.37%
IVL-R 93,300 4,156,225 0.36%
MEGA-R 27,900 962,550 0.35%
BBL-R 34,100 4,313,650 0.34%
BLAND 801,000 954,440 0.34%
TTCL 72,100 433,430 0.34%
QH-R 28,200 69,372 0.30%
TPIPP-R 40,200 176,076 0.30%
SHR 32,600 110,908 0.23%
LHFG-R 2,100 2,562 0.22%
BLA-R 5,300 139,125 0.21%
WHAUP-R 12,500 55,500 0.19%
KTB-R 22,900 277,090 0.15%
TMB-R 331,500 404,430 0.07%
DOHOME-R 7,200 144,000 0.06%
TVO-R 2,100 67,200 0.06%
ACE 50,000 200,000 0.02%
DELTA 1,100 332,600 0.02%
SGP-R 200 2,300 0.02%
ICHI-R 1,700 24,650 0.01%
SPCG-R 100 1,960 0.01%
TTW-R 400 4,680 0.01%
UNIQ 2,000 11,700 0.01%
RS-R 400 10,400 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button