FN ปิดท้ายโรดโชว์ตลท.นลท.ร่วมฟังข้อมูลคึกคัก


FN20161020

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ผู้บริหารของ FN ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ และแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของเอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลทให้แก่นักลงทุนในกทม. โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลกว่า 200 คน

โดยการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดย FN มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายเอ๊าท์เลทรวม 4 สาขาในปี 2561 และปรับปรุง 7 สาขาเดิมที่มีอยู่

“การเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักลงทุนใน.กทมมีความเข้าใจในตัวธุรกิจของ FN รวมถึงรับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน รายได้ และความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นถึงข้อเท็จจริง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเติบโตของ FN ในอนาคต ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี” นายสมศักดิ์กล่าว

นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร FN เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท“เอ๊าท์เลท” ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท“ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็น International Brand เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทมีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี พัทยา ปากช่อง สิงห์บุรี หัวหิน และสาขาศรีราชา นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซฟ นาว จำกัด (SN) ซึ่งปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW หนึ่งแห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“เราตั้งใจที่จะนำธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เราต้องการสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบริษัทเสาะหา และคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะจากทั่วโลก เพื่อนำมาวางจำหน่ายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” นายปรีชากล่าว

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FN เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนที่จะใช้เงินจากการระดมทุนในการเปิดสาขาเพิ่ม 4 สาขา โดย 1 ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทใช้แหล่งเงินจากกระแสเงินสดภายในกิจการเป็นหลัก สำหรับอีก3 สาขา ที่เหลือมีแผนจะเปิดภายในปี 2561 คาดว่าจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท รวมถึงปรับปรุง 7 สาขาเดิม

“บริษัทมีความพร้อมในการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัท และการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณามากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน” นายเบญจ์เยี่ยมกล่าว

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 146.43 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท

Back to top button