J จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

J จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้


นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J บริษัทย่อยของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ, นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และ นายสุพจน์ วรรณา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้ สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการรับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว รวมทั้ง ดันบริษัทย่อยรุกธุรกิจกาแฟ ภายใต้การบริหารของ บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด หวังเจาะตลาดค้าปลีกมากยิ่งขึ้น

Back to top button