QTC จับมือ “Q Solar 1” ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหาสมุทรโลก


นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า และ นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด หรือ Q Solar 1 พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

โดยมี นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เป็นผู้รับมอบ พร้อมปลูกหญ้าทะเลกว่า 7,300 ต้น และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button