WPH รับเกียรติบัตรหน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม


คุณลือชัย เจริญทรัพย์ (ซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561 ให้กับบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณปนัดดา ส่งแสง (ขวา) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button