AIRA ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ เยี่ยมชมอาคาร “Spring Tower”

AIRA ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมให้คำแนะนำการออกแบบปรับภูมิทัศน์ อาคาร Spring Tower อาคารสำนักงานให้เช่า เกรด A ของไอร่ากรุ๊ป


นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” และ นายไชยยันต์ เศรษฐไพศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ในโอกาสการเยี่ยมชมให้คำแนะนำการออกแบบปรับภูมิทัศน์ อาคาร Spring Tower อาคารสำนักงานให้เช่า เกรด A ของไอร่ากรุ๊ป โดยมีผู้บริหารของบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ร่วมต้อนรับ

 

Back to top button